Formand
Søren Forsmann
Præsentation
  • Født 1976
  • Instruktør i TGF siden sæson 2014/15
  • Formand siden 2019

Mine opgaver som formand er koncentreret om at lede bestyrelsesmøderne, lægge sæsonplan, deltage i lokalfordelingsplan med kommunen/Idrætscentre, indgå og vedligeholde vores aftaler om fx TeamGym Nærheden, Sponsorater, mv., indhente børneattester på alle frivillige samt repræsentere foreningen/bestyrelsen, når det kræves.

Se hele beskrivelsen
Næstformand
Tine Holbæk Levinsen
Præsentation
  • Født 1977
  • Aktiv gymnast siden 2012
  • Bestyrelsesmedlem/ næstformand siden 2019
Jeg, og mine 3 børn,  er aktive gymnaster i foreningen. Jeg har ansvaret for nøgler til instruktører og hjælper også i tilfælde af anmeldelse af ulykker. Tog foreningsleder uddannelsen i 2019/2020.
Se hele beskrivelsen
Kasserer
Lasse Jensen
Præsentation

 Jeg er født i 1978 og har siddet i bestyrelsen siden 2019.
 
Mine opgaver er bla  at være kasserer, stå for henvendelser og spørgsmål om kontingent, samt administration af vores hjemmeside med medlemshåndtering, sæson opsætning og meget meget andet.
 
Jeg kan kontaktes på ljensen@tgf.dk
 
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Julie Frohn
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Louise Werge
Præsentation
1) fødselsår: 1982
2) Valgt ind i bestyrelsen i 2016 Instruktør siden 2000 Cheftræner fra ?-2011, og hermed også i bestyrelsen. Elev på tgf-instruktørskole fra 1998-2000 Gymnast i foreningen siden 1993
3) Opgaver i bestyrelsen: Udarbejdelse af dagsordener og referater af bestyrelsesmøderne Opdateringer af foreningens politikker, retningslinjer og værdier Fundraising Arrangere TGF-opvisning
4) Kontaktoplysninger: Lwerge@tgf.dk
 
 
Se hele beskrivelsen
Morten Andersen
Præsentation
Født: 1973
Er i bestyrelsen som forældre repræsentant, og deltager naturligvis i det praktiske arbejde i bestyrelsen. 
Da jeg ikke kommer fra gymnastikverdenen, stiller jeg ofte de skæve spørgsmål på bestyrelsesmøderne. Det giver nogle gode snakke, der ofte er med til at udvikle foreningen.
Se hele beskrivelsen
Tine Holbæk Levinsen
Præsentation
  • Født 1977
  • Aktiv gymnast siden 2012
  • Bestyrelsesmedlem/ næstformand siden 2019
Jeg, og mine 3 børn,  er aktive gymnaster i foreningen. Jeg har ansvaret for nøgler til instruktører og hjælper også i tilfælde af anmeldelse af ulykker. Tog foreningsleder uddannelsen i 2019/2020.
Se hele beskrivelsen
Trine Noack Tofte
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Bestyrelses suppleant
Camilla bang Hansen
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Vivi Jensen
Præsentation
Se hele beskrivelsen