Taastrup Gymnastik Forening drives af frivillige der har fuldtidsarbejde ved siden af. Derfor kan vi ikke stå til rådighed hele tiden og det er begrundelsen for at vi ikke har et telefonnummer som foreningen kan kontaktes på. 
 
Vi svarer dog naturligvis på mails - typisk indenfor nogle timer. Man kan også henvende sig via vores facebook side. 
 
Går man på hold i TGF får man dog holdlederens mobilnummer som kun bør anvendes til at melde afbud. Ønsker man som forælder at snakke med træneren opfordrer vi til at man kontakter træneren i hallen - man kan evt. lave aftale om en længere snak, da trænerne ofte har flere på hinanden følgende hold.
 
 
Generelle forespørgsler omkring TGF, TGF's hold og træning i øvrigt: info@tgf.dk
 
Forespørgsler til bestyrelsen kan sendes til: bestyrelsen@tgf.dk 
 
Forespørgsler til kasseren skal ske til:  kasserer@tgf.dk 
 
Forespørgsler vedr. kontingent (Herunder udmeldelser i utide) skal ske til kontingent@tgf.dk 
 
Henvendelser vedr. TGF's lokaler og redskaber sker til facility@tgf.dk
 
Endelig kan man naturligvis også kontakte formanden Søren forsmann på formand@tgf.dk
 
 
opdateret 31. Juli 2022