Økonomisk Støtte

 

Forældre til børn mellem 6-17 år, der har bopæl i Høje-Taastrup Kommune og ikke i forvejen går til en fritidsaktivitet, kan søge et såkaldt fritidspas, som er økonomisk støtte til kontingentet og udstyr, fx gymnastikdragt i TGF.

 

Se mere på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside

Link: https://www.htk.dk/Borgerservice/Oekonomiske-tilskud/Fritidspas

 

Selve fritidspasset gives gennem Broen - Høje-Taastrup Kommune.

Læs mere og find ansøgningsskema her: Link https://broen-danmark.dk/hoejetaastrup/ansoeg-om-stoette/