Nathalie Olsen
Beskrivelse
  • Født: 1996

  • Baggrund:
    Jeg startede selv i TGF som gynast i 5-6 års alderen. Jeg har i ange år gået på konkurrencehold, men træner nu opvisning på seniormix i TGF.

  • Instruktøruddannelse:
    Jeg blev færdig uddannet på TGFs 4-årige  instruktøruddannelse foråret 2015. I løbet af denne periode har jeg haft alt fra skumix til Juniorhold. Udover dette har jeg været på mange forskellige kurser - det har været alt fra pædagogik til modtagning af størrer spring. Både interne og eksterne kurser.
    Instruktør i TGF fra 2015.
Se hele beskrivelsen